Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Yết Kiêu - Gia Lộc - 30297525
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.05.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130297901TT GDTX Huyện297
230297501THCS Đoàn Thượng297 http://gl-thcsdoanthuong.haiduong.edu.vn
330297502THCS Đồng Quang297 http://gl-thcsdongquang.haiduong.edu.vn
430297503THCS Đức Xương297 http://gl-thcsducxuong.haiduong.edu.vn
530297504THCS Gia Hoà297 http://gl-thcsgiahoa.haiduong.edu.vn
630297505THCS Gia Tân297 http://gl-thcsgiatan.haiduong.edu.vn
730297506THCS Gia Lương297 http://gl-thcsgialuong.haiduong.edu.vn
830297507THCS Gia Khánh297 http://gl-thcsgiakhanh.haiduong.edu.vn
930297508THCS Gia Xuyên297 http://gl-thcsgiaxuyen.haiduong.edu.vn
1030297509THCS Hoàng Diệu297 http://gl-thcshoangdieu.haiduong.edu.vn
1130297510THCS Hồng Hưng297 http://gl-thcshonghung.haiduong.edu.vn
1230297511THCS Lê Lợi297 http://gl-thcsleloi.haiduong.edu.vn
1330297512THCS Liên Hồng297 http://gl-thcslienhong.haiduong.edu.vn
1430297513THCS Nhật Tân297 http://gl-thcsnhattan.haiduong.edu.vn
1530297514THCS Phạm Trấn297 http://gl-thcsphamtran.haiduong.edu.vn
1630297515THCS Quang Minh297 http://gl-thcsquangminh.haiduong.edu.vn
1730297516THCS Phương Hưng297 http://gl-thcsphuonghung.haiduong.edu.vn
1830297517THCS thị trấn Gia Lộc297 http://gl-thcsgialoc.haiduong.edu.vn
1930297519THCS Tân Tiến297 http://gl-thcstantien.haiduong.edu.vn
2030297520THCS Trùng Khánh297 http://gl-thcstrungkhanh.haiduong.edu.vn
2130297521THCS Toàn Thắng297 http://gl-thcstoanthang.haiduong.edu.vn
2230297523THCS Thống Nhất297 http://gl-thcsthongnhat.haiduong.edu.vn
2330297524THCS Thống Kênh297 http://gl-thcsthongkenh.haiduong.edu.vn
2430297525THCS Yết Kiêu297 http://gl-thcsyetkieu.haiduong.edu.vn
2530297526THCS Lê Thanh Nghị297 http://gl-thcslethanhnghi.haiduong.edu.vn
2630297401Tiểu học Đoàn Thượng297 http://gl-thdoanthuong.haiduong.edu.vn
2730297402Tiểu học Đồng Quang297 http://gl-thdongquang.haiduong.edu.vn
2830297403Tiểu học Đức Xương297 http://gl-thducxuong.haiduong.edu.vn
2930297404Tiểu học Gia Hoà297 http://gl-thgiahoa.haiduong.edu.vn
3030297405Tiểu học Gia Tân297 http://gl-thgiatan.haiduong.edu.vn
3130297406Tiểu học Gia Lương297 http://gl-thgialuong.haiduong.edu.vn
3230297407Tiểu học Gia Khánh297 http://gl-thgiakhanh.haiduong.edu.vn
3330297408Tiểu học Gia Xuyên297 http://gl-thgiaxuyen.haiduong.edu.vn
3430297409Tiểu học Hoàng Diệu297 http://gl-thhoangdieu.haiduong.edu.vn
3530297410Tiểu học Hồng Hưng297 http://gl-thhonghung.haiduong.edu.vn
3630297411Tiểu học Lê Lợi297 http://gl-thleloi.haiduong.edu.vn
3730297412Tiểu học Liên Hồng297 http://gl-thlienhong.haiduong.edu.vn
3830297413Tiểu học Nhật Tân297 http://gl-thnhattan.haiduong.edu.vn
3930297414Tiểu học Phạm Trấn297 http://gl-thphamtran.haiduong.edu.vn
4030297415Tiểu học Quang Minh297 http://gl-thquangminh.haiduong.edu.vn
4130297416Tiểu học Phương Hưng297 http://gl-thphuonghung.haiduong.edu.vn
4230297417Tiểu học Gia Lộc297 http://gl-thgialoc.haiduong.edu.vn
4330297418Tiểu học Tân Hưng297 http://hd-thtanhung.haiduong.edu.vn
4430297419Tiểu học Tân Tiến297 http://gl-thtantien.haiduong.edu.vn
4530297420Tiểu học Trùng Khánh297 http://gl-thtrungkhanh.haiduong.edu.vn
4630297421Tiểu học Toàn Thắng297 http://gl-thtoanthang.haiduong.edu.vn
4730297422Tiểu học Thạch Khôi297 http://hd-ththachkhoi.haiduong.edu.vn
4830297423Tiểu học Thống Nhất297 http://gl-ththongnhat.haiduong.edu.vn
4930297424Tiểu học Thống Kênh297 http://gl-ththongkenh.haiduong.edu.vn
5030297425Tiểu học Yết Kiêu297 http://gl-thyetkieu.haiduong.edu.vn
5130297426Tiểu học Lê Thanh Nghị297
5230297301Mầm non Đức Xương297
5330297302Mầm non Gia Lương297
5430297303Mầm non Gia Xuyên297
5530297304Mầm non Nhật Tân297
5630297305Mầm non Phạm Trấn297
5730297306Mầm non Quang Minh297
5830297307Mầm non Phương Hưng297
5930297308Mầm non Gia Lộc297
6030297309Mầm non Trùng Khánh297
6130297310Mầm non Toàn Thắng297
6230297311Mầm non Thống Nhất297
6330297312Mầm non Thống Kênh297
6430297313Mầm non Hoa Hồng297
6530297314Mầm non Đoàn Thượng297
6630297315Mầm non Đồng Quang297
6730297316Mầm non Gia Hoà297
6830297317Mầm non Gia Tân297
6930297318Mầm non Gia Khánh297
7030297319Mầm non Hoàng Diệu297
7130297320Mầm non Hồng Hưng297
7230297321Mầm non Lê Lợi297
7330297322Mầm non Liên Hồng297
7430297323Mầm non Tân Hưng297
7530297324Mầm non Tân Tiến297
7630297325Mầm non Thạch Khôi297
7730297326Mầm non Yết Kiêu297
7830297327Mầm non Lê Thanh Nghị297
 
THCS Yết Kiêu
Địa xã Yết Kiêu,huyện Gia Lôc ... - Điện thoại 03203716778... - Email:thcsyetkieu@gmail.com
Hiệu trưởng:Đỗ Thị Thuý Hằng - Phó Hiệu Trưởng : Vũ Bình